Endodòncia

L’endodòncia (“matar el nervi”):

  • Extreure la polpa dental (nervi) per eliminar el dolor al fred i calent que provoca.
  • Netejar els conductes radiculars (amb hipoclorit sòdic o clorhexidina).
  • Instrumentar amb material rotatori.
  • Obturació permanent de conductes.
  • Reconstrucció de la dent.
  • Funda o bé incrustació (per evitar fractures).
 

En els nostres tractaments utilitzem el sistema d’endodòncia rotatòria, que ens permet:

  • Reduir el temps de treball.
  • Netejar a fons els conductes radiculars.
  • Realitzar una correcta obturació d’aquests conductes, aconseguint un millor resultat final.
 

Si no es realitza l’endodòncia, l’única alternativa és l’extracció de la dent.

Per evitar l’endodòncia s’ha de detectar les càries com més aviat millor, per tal de fer l’obturació abans que arribi al nervi (prevenció).